حزب‌الله لبنان از فلسطین دست نمی‌کشد

حزب‌الله لبنان از فلسطین دست نمی‌کشد
عضو شورای مرکزی حزب‌الله اعلام کرد که حزب‌الله هرگز در حمایت از مقاومت فلسطین کوتاهی نمی‌کند.

حزب‌الله لبنان از فلسطین دست نمی‌کشد

عضو شورای مرکزی حزب‌الله اعلام کرد که حزب‌الله هرگز در حمایت از مقاومت فلسطین کوتاهی نمی‌کند.
حزب‌الله لبنان از فلسطین دست نمی‌کشد

ممکن است بپسندید...