قصد جدی دولت برای حذف یارانه ۳۱ میلیون ایرانی

قصد جدی دولت برای حذف یارانه ۳۱ میلیون ایرانی
سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی گفت: هدف دولت از افزایش حامل‌های انرژی، کسب درآمد ۱۷۴۰۰ میلیارد تومانی برای راه‌اندازی بنگاه‌های تولیدی است.

قصد جدی دولت برای حذف یارانه ۳۱ میلیون ایرانی

سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی گفت: هدف دولت از افزایش حامل‌های انرژی، کسب درآمد ۱۷۴۰۰ میلیارد تومانی برای راه‌اندازی بنگاه‌های تولیدی است.
قصد جدی دولت برای حذف یارانه ۳۱ میلیون ایرانی

ممکن است بپسندید...