مشکلات کشور لاینحل نیست؛ بلکه مشکل تعارض و تقابل است/ تنگناهای مالی کمر دانشگاه را خورد کرده است

مشکلات کشور لاینحل نیست؛ بلکه مشکل تعارض و تقابل است/ تنگناهای مالی کمر دانشگاه را خورد کرده است
نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری گفت: مشکلات کشور ما لاینحل نیست؛ بلکه مشکل تقابل، تعارض، نفی و اثبات است.

مشکلات کشور لاینحل نیست؛ بلکه مشکل تعارض و تقابل است/ تنگناهای مالی کمر دانشگاه را خورد کرده است

نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری گفت: مشکلات کشور ما لاینحل نیست؛ بلکه مشکل تقابل، تعارض، نفی و اثبات است.
مشکلات کشور لاینحل نیست؛ بلکه مشکل تعارض و تقابل است/ تنگناهای مالی کمر دانشگاه را خورد کرده است

ممکن است بپسندید...