برپایی جشن خیریه با چاشنی موسیقی و رقص جناب‌خان در علوم پزشکی اهواز!/ ریاست دانشگاه قول پیگیری داد

برپایی جشن خیریه با چاشنی موسیقی و رقص جناب‌خان در علوم پزشکی اهواز!/ ریاست دانشگاه قول پیگیری داد
شب گذشته جشن گلریزانی از سوی کانون خیریه «سیب سرخ» دانشگاه جندی شاپور اهواز برگزار شد که در آن خبری از رعایت جایگاه دانشجو و دانشگاه نبود.!

برپایی جشن خیریه با چاشنی موسیقی و رقص جناب‌خان در علوم پزشکی اهواز!/ ریاست دانشگاه قول پیگیری داد

شب گذشته جشن گلریزانی از سوی کانون خیریه «سیب سرخ» دانشگاه جندی شاپور اهواز برگزار شد که در آن خبری از رعایت جایگاه دانشجو و دانشگاه نبود.!
برپایی جشن خیریه با چاشنی موسیقی و رقص جناب‌خان در علوم پزشکی اهواز!/ ریاست دانشگاه قول پیگیری داد

ممکن است بپسندید...