تعطیلی مدارس ارومیه برای چهارمین روز متوالی

تعطیلی مدارس ارومیه برای چهارمین روز متوالی
رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های اداره کل محیط‌زیست آذربایجان غربی گفت: مدارس ارومیه برای چهارمین روز متوالی تعطیل می‌شود.

تعطیلی مدارس ارومیه برای چهارمین روز متوالی

رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های اداره کل محیط‌زیست آذربایجان غربی گفت: مدارس ارومیه برای چهارمین روز متوالی تعطیل می‌شود.
تعطیلی مدارس ارومیه برای چهارمین روز متوالی

ممکن است بپسندید...