دانشگاه تهران از «علی دایی» تقدیر می‌کند

دانشگاه تهران از «علی دایی» تقدیر می‌کند
هفتمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران فردا سه شنبه در تالار فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

دانشگاه تهران از «علی دایی» تقدیر می‌کند

هفتمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری دانشجویان ایران فردا سه شنبه در تالار فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار می‌شود.
دانشگاه تهران از «علی دایی» تقدیر می‌کند

ممکن است بپسندید...