دولت در زمینه اشتغال در صنایع زودبازده از بودجه تاخیر دارد

دولت در زمینه اشتغال در صنایع زودبازده از بودجه تاخیر دارد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه از تخصیص یک و نیم میلیارد دلار اعتبار از صندوق توسعه ملی از طریق منابع بانکی برای ایجاد اشتغال در صنایع کوچک و زودبازده خبر داد و گفت: این مهم در حال انجام است، اما دولت در این زمینه تاخیر دارد.

دولت در زمینه اشتغال در صنایع زودبازده از بودجه تاخیر دارد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه از تخصیص یک و نیم میلیارد دلار اعتبار از صندوق توسعه ملی از طریق منابع بانکی برای ایجاد اشتغال در صنایع کوچک و زودبازده خبر داد و گفت: این مهم در حال انجام است، اما دولت در این زمینه تاخیر دارد.
دولت در زمینه اشتغال در صنایع زودبازده از بودجه تاخیر دارد

ممکن است بپسندید...