طب سنتی مکمل طب مدرن است نه جایگزین آن

طب سنتی مکمل طب مدرن است نه جایگزین آن
وزیر بهداشت گفت: طب سنتی، طب جایگزین نیست بلکه مکمل طب مدرن است و طبیعی است که برای بیماران صعب العلاج و بیمارانی که نیاز به جراحی دارند، باید از طب مدرن استفاده کرد.

طب سنتی مکمل طب مدرن است نه جایگزین آن

وزیر بهداشت گفت: طب سنتی، طب جایگزین نیست بلکه مکمل طب مدرن است و طبیعی است که برای بیماران صعب العلاج و بیمارانی که نیاز به جراحی دارند، باید از طب مدرن استفاده کرد.
طب سنتی مکمل طب مدرن است نه جایگزین آن

ممکن است بپسندید...