بهره برداری روس‌ها از سوریه بعد از داعش/ روسیه از بنادر سوریه گندم صادر می‌کند

بهره برداری روس‌ها از سوریه بعد از داعش/ روسیه از بنادر سوریه گندم صادر می‌کند
معاون نخست وزیر روسیه گفت: بنادر سوریه برای صادرت گندم روسی به کشورهای خاورمیانه مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

بهره برداری روس‌ها از سوریه بعد از داعش/ روسیه از بنادر سوریه گندم صادر می‌کند

معاون نخست وزیر روسیه گفت: بنادر سوریه برای صادرت گندم روسی به کشورهای خاورمیانه مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
بهره برداری روس‌ها از سوریه بعد از داعش/ روسیه از بنادر سوریه گندم صادر می‌کند

ممکن است بپسندید...