تلاش می‌کنیم مادران خوبی برای آینده تربیت شوند

تلاش می‌کنیم مادران خوبی برای آینده تربیت شوند
مسئول نهاد رهبری در دانشگاه حضرت معصومه(س) گفت: شعار دانشگاه «بانوی فرزانه؛ اعتلای خانواده» است و تلاش می‌کنیم که مادران خوبی برای آینده در این دانشگاه تربیت شوند.

تلاش می‌کنیم مادران خوبی برای آینده تربیت شوند

مسئول نهاد رهبری در دانشگاه حضرت معصومه(س) گفت: شعار دانشگاه «بانوی فرزانه؛ اعتلای خانواده» است و تلاش می‌کنیم که مادران خوبی برای آینده در این دانشگاه تربیت شوند.
تلاش می‌کنیم مادران خوبی برای آینده تربیت شوند

ممکن است بپسندید...