جوانان مسلمان از هيچ ظرفيتی برای نابودی غده سرطانی منطقه دريغ نخواهند كرد

جوانان مسلمان از هيچ ظرفيتی برای نابودی غده سرطانی منطقه دريغ نخواهند كرد
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی موسسات آموزش عالی مشهد با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: جوانان مسلمان از هیچ ظرفیتی برای نابودی غده سرطانی منطقه دریغ نخواهند کرد.

جوانان مسلمان از هيچ ظرفيتی برای نابودی غده سرطانی منطقه دريغ نخواهند كرد

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی موسسات آموزش عالی مشهد با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: جوانان مسلمان از هیچ ظرفیتی برای نابودی غده سرطانی منطقه دریغ نخواهند کرد.
جوانان مسلمان از هيچ ظرفيتی برای نابودی غده سرطانی منطقه دريغ نخواهند كرد

ممکن است بپسندید...