خانم هیلی؛ پاجا پای نتانیاهو نگزارد،لغزنده است/ از کجا معلوم لاشه این موشک را داعش به نیویورک امانت نداده باشد؟

خانم هیلی؛ پاجا پای نتانیاهو نگزارد،لغزنده است/ از کجا معلوم لاشه این موشک را داعش به نیویورک امانت نداده باشد؟
یک کارشناس مسائل بین الملل گفت: اگرقطعه‌ای که هیلی نشان داده واقعا متعلق به موشک باشد از کجا معلوم می‌شود که آن را داعشی‌ها که زخم خورده موشکهای سپاه پاسداران در شهر المیادین سوریه بوده اند به امانت به نیویورک نفرستاده باشند؟

خانم هیلی؛ پاجا پای نتانیاهو نگزارد،لغزنده است/ از کجا معلوم لاشه این موشک را داعش به نیویورک امانت نداده باشد؟

یک کارشناس مسائل بین الملل گفت: اگرقطعه‌ای که هیلی نشان داده واقعا متعلق به موشک باشد از کجا معلوم می‌شود که آن را داعشی‌ها که زخم خورده موشکهای سپاه پاسداران در شهر المیادین سوریه بوده اند به امانت به نیویورک نفرستاده باشند؟
خانم هیلی؛ پاجا پای نتانیاهو نگزارد،لغزنده است/ از کجا معلوم لاشه این موشک را داعش به نیویورک امانت نداده باشد؟

ممکن است بپسندید...