صعود شاگردان کمالوند به نیمه نهایی جام حذفی در ضیافت پنالتی‌ها/ جشن آبادانی‌ها در آزادی!

صعود شاگردان کمالوند به نیمه نهایی جام حذفی در ضیافت پنالتی‌ها/ جشن آبادانی‌ها در آزادی!
بازی دو تیم پرسپولیس و صنعت نفت آبادان از مرجله یک چهارم نهایی جام حذفی با برتری صنعت نفت آبادان در ضربات پنالتی به پایان رسید.

صعود شاگردان کمالوند به نیمه نهایی جام حذفی در ضیافت پنالتی‌ها/ جشن آبادانی‌ها در آزادی!

بازی دو تیم پرسپولیس و صنعت نفت آبادان از مرجله یک چهارم نهایی جام حذفی با برتری صنعت نفت آبادان در ضربات پنالتی به پایان رسید.
صعود شاگردان کمالوند به نیمه نهایی جام حذفی در ضیافت پنالتی‌ها/ جشن آبادانی‌ها در آزادی!

ممکن است بپسندید...