عملکرد وزارت راه در خدمت‌رسانی به زلزله‌زدگان بسیار ضعیف است/ نمی‌دانم مسؤلین سرمای استخوان‌سوز کرمانشاه را درک می‌کنند یا نه؟

عملکرد وزارت راه در خدمت‌رسانی به زلزله‌زدگان بسیار ضعیف است/ نمی‌دانم مسؤلین سرمای استخوان‌سوز کرمانشاه را درک می‌کنند یا نه؟
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: عملکرد وزارت راه و شهرسازی پیرامون خدمت رسانی به مناطق زلزله زده بسیار ضعیف بوده و متناسب با وظیفه خود عمل نکرده است.

عملکرد وزارت راه در خدمت‌رسانی به زلزله‌زدگان بسیار ضعیف است/ نمی‌دانم مسؤلین سرمای استخوان‌سوز کرمانشاه را درک می‌کنند یا نه؟

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: عملکرد وزارت راه و شهرسازی پیرامون خدمت رسانی به مناطق زلزله زده بسیار ضعیف بوده و متناسب با وظیفه خود عمل نکرده است.
عملکرد وزارت راه در خدمت‌رسانی به زلزله‌زدگان بسیار ضعیف است/ نمی‌دانم مسؤلین سرمای استخوان‌سوز کرمانشاه را درک می‌کنند یا نه؟

ممکن است بپسندید...