فلسفه دولت در اسلام اقامه ی دین است

فلسفه دولت در اسلام اقامه ی دین است
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: با اشاره به اینکه ماموریت دولت‌ها در مغرب زمین و میان کشورهای غیرمسلمان با کشور ما فرق دارد گفت: ماموریت دولت‌ها در اسلام باید اقامه دین باشد.

فلسفه دولت در اسلام اقامه ی دین است

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: با اشاره به اینکه ماموریت دولت‌ها در مغرب زمین و میان کشورهای غیرمسلمان با کشور ما فرق دارد گفت: ماموریت دولت‌ها در اسلام باید اقامه دین باشد.
فلسفه دولت در اسلام اقامه ی دین است

ممکن است بپسندید...