فیلم/ انتقاد تند جواد خیابانی از عدم توجه و مساعدت رئیس‌جمهور به مناطق زلزله‌زده

فیلم/ انتقاد تند جواد خیابانی از عدم توجه و مساعدت رئیس‌جمهور به مناطق زلزله‌زده

فیلم/ انتقاد تند جواد خیابانی از عدم توجه و مساعدت رئیس‌جمهور به مناطق زلزله‌زده

فیلم/ انتقاد تند جواد خیابانی از عدم توجه و مساعدت رئیس‌جمهور به مناطق زلزله‌زده

ممکن است بپسندید...