چه کسی پشت پرده افزایش 70 درصدی حقوق نمایندگان است؟/ عصاره‌های #تَکرارنجومی

چه کسی پشت پرده افزایش 70 درصدی حقوق نمایندگان است؟/ عصاره‌های #تَکرارنجومی
موضوع افزایش حقوق نماینده‌ها امروز در فضای سیاسی کشور و به خصوص رسانه‌ها جنجال به پا کرد.براساس خبرهای منتشر شده در خروجی خبرگزاری‌ها حقوق نمایندگان مجلس از ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۱۰ میلیون تومان رسیده و همین امر واکنش و البته انتقادات بسیاری را درپی داشته است.

چه کسی پشت پرده افزایش 70 درصدی حقوق نمایندگان است؟/ عصاره‌های #تَکرارنجومی

موضوع افزایش حقوق نماینده‌ها امروز در فضای سیاسی کشور و به خصوص رسانه‌ها جنجال به پا کرد.براساس خبرهای منتشر شده در خروجی خبرگزاری‌ها حقوق نمایندگان مجلس از ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۱۰ میلیون تومان رسیده و همین امر واکنش و البته انتقادات بسیاری را درپی داشته است.
چه کسی پشت پرده افزایش 70 درصدی حقوق نمایندگان است؟/ عصاره‌های #تَکرارنجومی

ممکن است بپسندید...