افزایش نجومی قیمت انار شب یلدا!

افزایش نجومی قیمت انار شب یلدا!
رئیس اتحادیه میوه و سبزی درباره علت گران شدن انار گفت: محصول دو یا سه منطقه فعال را سرما از بین برده و سرمازدگی باعث گرانی انار در بازار شده است.

افزایش نجومی قیمت انار شب یلدا!

رئیس اتحادیه میوه و سبزی درباره علت گران شدن انار گفت: محصول دو یا سه منطقه فعال را سرما از بین برده و سرمازدگی باعث گرانی انار در بازار شده است.
افزایش نجومی قیمت انار شب یلدا!

ممکن است بپسندید...