انتقاد گزارشگر ویژه سازمان ملل از ممانعت از ورودش به میانمار

انتقاد گزارشگر ویژه سازمان ملل از ممانعت از ورودش به میانمار
یکی از گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور میانمار اعلام کرد که با وجود موافقت قبلی، اما به وی اعلام شده که اجازه ندارد برای انجام ماموریت خود وارد میانمار شود.

انتقاد گزارشگر ویژه سازمان ملل از ممانعت از ورودش به میانمار

یکی از گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور میانمار اعلام کرد که با وجود موافقت قبلی، اما به وی اعلام شده که اجازه ندارد برای انجام ماموریت خود وارد میانمار شود.
انتقاد گزارشگر ویژه سازمان ملل از ممانعت از ورودش به میانمار

ممکن است بپسندید...