برادران بریتانیایی مینی‌ماینر در راه ایران+تصاویر

برادران بریتانیایی مینی‌ماینر در راه ایران+تصاویر
برند محبوب مینی (MINI) با سه مدل کلابمن، کانتریمن و مینی هاچبک (۵ در) به زودی به صورت رسمی وارد ایران خواهد شد.

برادران بریتانیایی مینی‌ماینر در راه ایران+تصاویر

برند محبوب مینی (MINI) با سه مدل کلابمن، کانتریمن و مینی هاچبک (۵ در) به زودی به صورت رسمی وارد ایران خواهد شد.
برادران بریتانیایی مینی‌ماینر در راه ایران+تصاویر

ممکن است بپسندید...