به نخبگان حوزه پزشکی دانشگاه آزاد بورس تخصص اعطا می‌شود

به نخبگان حوزه پزشکی دانشگاه آزاد بورس تخصص اعطا می‌شود
معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد از اعطای بورس به افراد نخبه در رشته‌های تخصصی دانشگاه آزاد در حوزه علوم پزشکی خبر داد.

به نخبگان حوزه پزشکی دانشگاه آزاد بورس تخصص اعطا می‌شود

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد از اعطای بورس به افراد نخبه در رشته‌های تخصصی دانشگاه آزاد در حوزه علوم پزشکی خبر داد.
به نخبگان حوزه پزشکی دانشگاه آزاد بورس تخصص اعطا می‌شود

ممکن است بپسندید...