حمله تظاهرات‌کنندگان خشمگین به مقرهای احزاب اقلیم کردستان ادامه دارد

حمله تظاهرات‌کنندگان خشمگین به مقرهای احزاب اقلیم کردستان ادامه دارد
تظاهرات‌کنندگان خشمگین در منطقه کردستان عراق امروز نیز برای سومین روز متوالی با آتش زدن مقرهای احزاب مختلف، به اعتراضات خود ادامه دادند.

حمله تظاهرات‌کنندگان خشمگین به مقرهای احزاب اقلیم کردستان ادامه دارد

تظاهرات‌کنندگان خشمگین در منطقه کردستان عراق امروز نیز برای سومین روز متوالی با آتش زدن مقرهای احزاب مختلف، به اعتراضات خود ادامه دادند.
حمله تظاهرات‌کنندگان خشمگین به مقرهای احزاب اقلیم کردستان ادامه دارد

ممکن است بپسندید...