سرلشکر قاسم سلیمانی شهادت جانباز علی خوش لفظ را تبریک و تسلیت گفت

سرلشکر قاسم سلیمانی شهادت جانباز علی خوش لفظ را تبریک و تسلیت گفت
فرمانده نیروی قدس سپاه در پی شهادت جانباز سرافراز دفاع مقدس علی خوش لفظ و راوی کتاب ارزشمند «وقتی مهتاب گم شد» پیام تبریک و تسلیتی صادر کرد.

سرلشکر قاسم سلیمانی شهادت جانباز علی خوش لفظ را تبریک و تسلیت گفت

فرمانده نیروی قدس سپاه در پی شهادت جانباز سرافراز دفاع مقدس علی خوش لفظ و راوی کتاب ارزشمند «وقتی مهتاب گم شد» پیام تبریک و تسلیتی صادر کرد.
سرلشکر قاسم سلیمانی شهادت جانباز علی خوش لفظ را تبریک و تسلیت گفت

ممکن است بپسندید...