سندی که سرپرست دانشگاه ملایر امضا کرد ولی به آن عمل نکرد/ آمدی جانم به قربانت، ولی غیرقانونی چرا؟!

سندی که سرپرست دانشگاه ملایر امضا کرد ولی به آن عمل نکرد/ آمدی جانم به قربانت، ولی غیرقانونی چرا؟!
مسئولین دانشگاه‌ها اکثرا بر روی اینکه لیست سیاهی برای ورود افراد به دانشگاه‌ها وجود ندارد متفق‌القول هستند. اما در این بین شاهد حضور اشخاصی بوده‌ایم که دانشگاه‌ها را با حواشی زیادی مواجه کرده‌اند. نمونه آخر آن در مراسم روز ۱۶ آذر دانشگاه ملایر اتفاق افتاد.

سندی که سرپرست دانشگاه ملایر امضا کرد ولی به آن عمل نکرد/ آمدی جانم به قربانت، ولی غیرقانونی چرا؟!

مسئولین دانشگاه‌ها اکثرا بر روی اینکه لیست سیاهی برای ورود افراد به دانشگاه‌ها وجود ندارد متفق‌القول هستند. اما در این بین شاهد حضور اشخاصی بوده‌ایم که دانشگاه‌ها را با حواشی زیادی مواجه کرده‌اند. نمونه آخر آن در مراسم روز ۱۶ آذر دانشگاه ملایر اتفاق افتاد.
سندی که سرپرست دانشگاه ملایر امضا کرد ولی به آن عمل نکرد/ آمدی جانم به قربانت، ولی غیرقانونی چرا؟!

ممکن است بپسندید...