فرانسوی‌ها «ملیجک» دربار آمریکا شده‌اند/ گستاخی‌ها برای گرفتن امتیازات بیشتر از ایران است

فرانسوی‌ها «ملیجک» دربار آمریکا شده‌اند/ گستاخی‌ها برای گرفتن امتیازات بیشتر از ایران است
نماینده سابق مردم تهران گفت: فرانسه قابل اعتماد نیست چون این کشور در مذاکرات نقش «پلیس بد» و در شرایط فعلی نقش «ملیجک» را بازی می‌کند.

فرانسوی‌ها «ملیجک» دربار آمریکا شده‌اند/ گستاخی‌ها برای گرفتن امتیازات بیشتر از ایران است

نماینده سابق مردم تهران گفت: فرانسه قابل اعتماد نیست چون این کشور در مذاکرات نقش «پلیس بد» و در شرایط فعلی نقش «ملیجک» را بازی می‌کند.
فرانسوی‌ها «ملیجک» دربار آمریکا شده‌اند/ گستاخی‌ها برای گرفتن امتیازات بیشتر از ایران است

ممکن است بپسندید...