هشدار العبادی/ اجازه نمی‌دهیم به شهروندان در اقلیم کردستان تعرض شود

هشدار العبادی/ اجازه نمی‌دهیم به شهروندان در اقلیم کردستان تعرض شود
نخست‌وزیر عراق از مقام‌های اقلیم کردستان خواست به تظاهرات مسالمت‌آمیز در این منطقه احترام بگذارند.

هشدار العبادی/ اجازه نمی‌دهیم به شهروندان در اقلیم کردستان تعرض شود

نخست‌وزیر عراق از مقام‌های اقلیم کردستان خواست به تظاهرات مسالمت‌آمیز در این منطقه احترام بگذارند.
هشدار العبادی/ اجازه نمی‌دهیم به شهروندان در اقلیم کردستان تعرض شود

ممکن است بپسندید...