آلودگی هوا مرگ تدریجی کلان‌شهرها را رقم زده/ چرا هیچکس مسئولیت شرایط فعلی را برعهده نمی‌گیرد؟

آلودگی هوا مرگ تدریجی کلان‌شهرها را رقم زده/ چرا هیچکس مسئولیت شرایط فعلی را برعهده نمی‌گیرد؟
نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات گفت:مسئولان تقصیر را به گردن یکدیگر می‌اندازند و هیچ کس مسئولیت شرایط کنونی که نوعی مرگ تدریجی کلان شهر‌ها محسوب می‌شود را به عهده نمی‌گیرد.

آلودگی هوا مرگ تدریجی کلان‌شهرها را رقم زده/ چرا هیچکس مسئولیت شرایط فعلی را برعهده نمی‌گیرد؟

نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات گفت:مسئولان تقصیر را به گردن یکدیگر می‌اندازند و هیچ کس مسئولیت شرایط کنونی که نوعی مرگ تدریجی کلان شهر‌ها محسوب می‌شود را به عهده نمی‌گیرد.
آلودگی هوا مرگ تدریجی کلان‌شهرها را رقم زده/ چرا هیچکس مسئولیت شرایط فعلی را برعهده نمی‌گیرد؟

ممکن است بپسندید...