تلاش ما فروش اختراعات ایرانی در خارج کشور است

تلاش ما فروش اختراعات ایرانی در خارج کشور است
رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: ما سعی می‌کنیم اختراعاتی که در ایران ثبت شده و مورد حمایت ما قرار گرفته است، را در خارج از کشور به فروش برسانیم تا عرض وارد کشور کنیم.

تلاش ما فروش اختراعات ایرانی در خارج کشور است

رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: ما سعی می‌کنیم اختراعاتی که در ایران ثبت شده و مورد حمایت ما قرار گرفته است، را در خارج از کشور به فروش برسانیم تا عرض وارد کشور کنیم.
تلاش ما فروش اختراعات ایرانی در خارج کشور است

ممکن است بپسندید...