زمین‌لرزه ۲. ۵ ریشتری در استان کرمان

زمین‌لرزه ۲. ۵ ریشتری در استان کرمان
زمین‌لرزه ۲. ۵ ریشتری حوالی کوهبنان در استان کرمان را لرزاند

زمین‌لرزه ۲. ۵ ریشتری در استان کرمان

زمین‌لرزه ۲. ۵ ریشتری حوالی کوهبنان در استان کرمان را لرزاند
زمین‌لرزه ۲. ۵ ریشتری در استان کرمان

ممکن است بپسندید...