مردان سیاسی فرانسه به دنبال صید ماهی از آب گل آلود هستند

مردان سیاسی فرانسه به دنبال صید ماهی از آب گل آلود هستند
یک کارشناس مسائل سیاست خارجی گفت: عملکرد فرانسه در حوزه روابط با ایران و در حوزه برجام از سال‌ها قبل قابل نقد است،حرکات زیکزاکی این کشور نشان دهنده آن است که مردان سیاسی فرانسه به دنبال صید ماهی از آب گل آلود هستند.

مردان سیاسی فرانسه به دنبال صید ماهی از آب گل آلود هستند

یک کارشناس مسائل سیاست خارجی گفت: عملکرد فرانسه در حوزه روابط با ایران و در حوزه برجام از سال‌ها قبل قابل نقد است،حرکات زیکزاکی این کشور نشان دهنده آن است که مردان سیاسی فرانسه به دنبال صید ماهی از آب گل آلود هستند.
مردان سیاسی فرانسه به دنبال صید ماهی از آب گل آلود هستند

ممکن است بپسندید...