من نگفتم مردم از شهر بیرون بروند/ مشکل خاصی وجود ندارد

من نگفتم مردم از شهر بیرون بروند/ مشکل خاصی وجود ندارد
استاندار تهران گفت: از شهروندان تهرانی می‌خواهیم هوشیاری خود را حفظ کنند و اخبار مربوط به حادثه زلزله را از مبادی صحیح پیگیری کنند.

من نگفتم مردم از شهر بیرون بروند/ مشکل خاصی وجود ندارد

استاندار تهران گفت: از شهروندان تهرانی می‌خواهیم هوشیاری خود را حفظ کنند و اخبار مربوط به حادثه زلزله را از مبادی صحیح پیگیری کنند.
من نگفتم مردم از شهر بیرون بروند/ مشکل خاصی وجود ندارد

ممکن است بپسندید...