پوتین خواستار حل مسالمت آمیز بحران یمن شد

پوتین خواستار حل مسالمت آمیز بحران یمن شد
رئیس جمهور روسیه در تماس تلفنی با پادشاه عربستان خواستار حل مسالمت آمیر بحران یمن شد.

پوتین خواستار حل مسالمت آمیز بحران یمن شد

رئیس جمهور روسیه در تماس تلفنی با پادشاه عربستان خواستار حل مسالمت آمیر بحران یمن شد.
پوتین خواستار حل مسالمت آمیز بحران یمن شد

ممکن است بپسندید...