۹ مصدوم در ملارد گزارش شد/ فوت یک نفر در مارلیک

۹ مصدوم در ملارد گزارش شد/ فوت یک نفر در مارلیک
معاون فنی و عمرانی فرماندار ملارد گفت: ۹ مصدوم و یک فوتی در ملارد گزارش شد.

۹ مصدوم در ملارد گزارش شد/ فوت یک نفر در مارلیک

معاون فنی و عمرانی فرماندار ملارد گفت: ۹ مصدوم و یک فوتی در ملارد گزارش شد.
۹ مصدوم در ملارد گزارش شد/ فوت یک نفر در مارلیک

ممکن است بپسندید...