آتش‌سوزی تالاب میقان موجب افزایش آلودگی هوا در اراک شد

آتش‌سوزی تالاب میقان موجب افزایش آلودگی هوا در اراک شد
معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت: آتش سوزی تالاب میقان از ساعات اولیه بامداد امروز یکم دی ماه آغاز شد که این امر افزایش پارامترهای آلودگی هوای اراک را به همراه داشت.

آتش‌سوزی تالاب میقان موجب افزایش آلودگی هوا در اراک شد

معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت: آتش سوزی تالاب میقان از ساعات اولیه بامداد امروز یکم دی ماه آغاز شد که این امر افزایش پارامترهای آلودگی هوای اراک را به همراه داشت.
آتش‌سوزی تالاب میقان موجب افزایش آلودگی هوا در اراک شد

ممکن است بپسندید...