انتقاد از هزینه ۷ تریلیون دلاری دولت قبل در خاورمیانه

انتقاد از هزینه ۷ تریلیون دلاری دولت قبل در خاورمیانه
رئیس‌جمهور آمریکا با انتقاد از سیاست داخلی و خارجی دولت‌های قبلی این کشور گفت: «پس از صرف هزینه احمقانه ۷ تریلیون دلاری در خاورمیانه، زمان بازسازی کشورمان فرا رسیده است».

انتقاد از هزینه ۷ تریلیون دلاری دولت قبل در خاورمیانه

رئیس‌جمهور آمریکا با انتقاد از سیاست داخلی و خارجی دولت‌های قبلی این کشور گفت: «پس از صرف هزینه احمقانه ۷ تریلیون دلاری در خاورمیانه، زمان بازسازی کشورمان فرا رسیده است».
انتقاد از هزینه ۷ تریلیون دلاری دولت قبل در خاورمیانه

ممکن است بپسندید...