بارش خفیف باران در تهران

بارش خفیف باران در تهران
بارش باران در تهران، این نوید را می‌دهد که شاید اندکی از میزان آلودگی هوا کاسته شود.

بارش خفیف باران در تهران

بارش باران در تهران، این نوید را می‌دهد که شاید اندکی از میزان آلودگی هوا کاسته شود.
بارش خفیف باران در تهران

ممکن است بپسندید...