دستگیری ۲۳۰ نفر در دو پارتی شبانه مختلط در لواسان و فرمانیه

دستگیری ۲۳۰ نفر در دو پارتی شبانه مختلط در لواسان و فرمانیه
پلیس پایتخت اعلام کرد: 230 نفر در دو پارتی شبانه لواسان و فرمانیه دستگیر شدند.

دستگیری ۲۳۰ نفر در دو پارتی شبانه مختلط در لواسان و فرمانیه

پلیس پایتخت اعلام کرد: 230 نفر در دو پارتی شبانه لواسان و فرمانیه دستگیر شدند.
دستگیری ۲۳۰ نفر در دو پارتی شبانه مختلط در لواسان و فرمانیه

ممکن است بپسندید...