ماکرون:راه‌حل دو دولتی، جایگزینی ندارد/محمود عباس:خواستار صلح با اسرائیل هستیم

ماکرون:راه‌حل دو دولتی، جایگزینی ندارد/محمود عباس:خواستار صلح با اسرائیل هستیم
«امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه پس از دیدار با «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در کاخ الیزه بر راه‌حل دو دولتی تأکید کرد و عباس بار دیگر گفت تشکیلات خودگردان خواستار صلح با اسرائیل است.

ماکرون:راه‌حل دو دولتی، جایگزینی ندارد/محمود عباس:خواستار صلح با اسرائیل هستیم

«امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه پس از دیدار با «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در کاخ الیزه بر راه‌حل دو دولتی تأکید کرد و عباس بار دیگر گفت تشکیلات خودگردان خواستار صلح با اسرائیل است.
ماکرون:راه‌حل دو دولتی، جایگزینی ندارد/محمود عباس:خواستار صلح با اسرائیل هستیم

ممکن است بپسندید...