مذاکره برای حضور جناب خان در خندوانه از ٥+١ پیچیده تر است

مذاکره برای حضور جناب خان در خندوانه از ٥+١ پیچیده تر است
محمد بحرانی صداپیشه عروسک جناب خان اظهارامیدواری کرد مشکلات برای حضور این عروسک در سری جدید خندوانه حل شود.

مذاکره برای حضور جناب خان در خندوانه از ٥+١ پیچیده تر است

محمد بحرانی صداپیشه عروسک جناب خان اظهارامیدواری کرد مشکلات برای حضور این عروسک در سری جدید خندوانه حل شود.
مذاکره برای حضور جناب خان در خندوانه از ٥+١ پیچیده تر است

ممکن است بپسندید...