کرانچار: بدشانسی دست از یقه سپاهان بر نمی‌دارد/ رضایت از عملکرد بازیکنان

کرانچار: بدشانسی دست از یقه سپاهان بر نمی‌دارد/ رضایت از عملکرد بازیکنان
سرمربی تیم فوتبال سپاهان با ابراز رضایت ازعملکرد بازیکنانش در دیدار برابر سایپا گفت: گویا بدشانسی می‌خواهد دست از یقه ما بردارد.

کرانچار: بدشانسی دست از یقه سپاهان بر نمی‌دارد/ رضایت از عملکرد بازیکنان

سرمربی تیم فوتبال سپاهان با ابراز رضایت ازعملکرد بازیکنانش در دیدار برابر سایپا گفت: گویا بدشانسی می‌خواهد دست از یقه ما بردارد.
کرانچار: بدشانسی دست از یقه سپاهان بر نمی‌دارد/ رضایت از عملکرد بازیکنان

ممکن است بپسندید...