ارتش روسیه باید از جدیدترین تجهیزات نظامی برخوردار باشد

ارتش روسیه باید از جدیدترین تجهیزات نظامی برخوردار باشد
رئیس جمهوری روسیه تاکید کرد ارتش این کشور باید در صدر ارتش‌های جهان بوده و از جدیدترین تسلیحات و تجهیزات نظامی برخوردار باشد.

ارتش روسیه باید از جدیدترین تجهیزات نظامی برخوردار باشد

رئیس جمهوری روسیه تاکید کرد ارتش این کشور باید در صدر ارتش‌های جهان بوده و از جدیدترین تسلیحات و تجهیزات نظامی برخوردار باشد.
ارتش روسیه باید از جدیدترین تجهیزات نظامی برخوردار باشد

ممکن است بپسندید...