اساسنامه جدید مغایر با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است/ برخی پایشان به دانشگاه جامع نرسیده و فقط حقوق نجومی گرفته‌اند

اساسنامه جدید مغایر با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است/ برخی پایشان به دانشگاه جامع نرسیده و فقط حقوق نجومی گرفته‌اند
صبح امروز نشست خبری روسای موسسات آموزش عالی آزاد و مراکز علمی کاربردی در خصوص مشکلات موسسات آموزشی و هم اندیشی در جهت رفع معضلات به وجود آمده در موسسه آموزش عالی آزاد نهاوند برگزار شد.

اساسنامه جدید مغایر با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است/ برخی پایشان به دانشگاه جامع نرسیده و فقط حقوق نجومی گرفته‌اند

صبح امروز نشست خبری روسای موسسات آموزش عالی آزاد و مراکز علمی کاربردی در خصوص مشکلات موسسات آموزشی و هم اندیشی در جهت رفع معضلات به وجود آمده در موسسه آموزش عالی آزاد نهاوند برگزار شد.
اساسنامه جدید مغایر با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است/ برخی پایشان به دانشگاه جامع نرسیده و فقط حقوق نجومی گرفته‌اند

ممکن است بپسندید...