سخنگوی دولت از نماینده قم عیادت کرد +عکس

سخنگوی دولت از نماینده قم عیادت کرد +عکس
محمدباقر نوبخت، از نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که در بیمارستان بستری است، عیادت کرد.

سخنگوی دولت از نماینده قم عیادت کرد +عکس

محمدباقر نوبخت، از نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که در بیمارستان بستری است، عیادت کرد.
سخنگوی دولت از نماینده قم عیادت کرد +عکس

ممکن است بپسندید...