نیکی هیلی مجری بیسواد نمایشنامه‌ صهیونیست‌ها است/ انصارالله کاری جز حق منطقی دفاع از خود انجام نداد

نیکی هیلی مجری بیسواد نمایشنامه‌ صهیونیست‌ها است/ انصارالله کاری جز حق منطقی دفاع از خود انجام نداد
مشاور وزیر امور خارجه کشورمان گفت: عربستان پس از گذشت سه سال از حمله به یمن به دنبال تقسیم این کشور بود، اما موفق نشد.

نیکی هیلی مجری بیسواد نمایشنامه‌ صهیونیست‌ها است/ انصارالله کاری جز حق منطقی دفاع از خود انجام نداد

مشاور وزیر امور خارجه کشورمان گفت: عربستان پس از گذشت سه سال از حمله به یمن به دنبال تقسیم این کشور بود، اما موفق نشد.
نیکی هیلی مجری بیسواد نمایشنامه‌ صهیونیست‌ها است/ انصارالله کاری جز حق منطقی دفاع از خود انجام نداد

ممکن است بپسندید...