واژگونی اتوبوس در محور ملکان آذربایجان شرقی/ انتقال ۸ مصدوم به بیمارستان

واژگونی اتوبوس در محور ملکان آذربایجان شرقی/ انتقال ۸ مصدوم به بیمارستان
سازمان اورژانس کشور با اشاره به واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور ملکان آذربایجان شرقی، گفت: ۸ مصدوم این حادثه به بیمارستان منتقل شدند.

واژگونی اتوبوس در محور ملکان آذربایجان شرقی/ انتقال ۸ مصدوم به بیمارستان

سازمان اورژانس کشور با اشاره به واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور ملکان آذربایجان شرقی، گفت: ۸ مصدوم این حادثه به بیمارستان منتقل شدند.
واژگونی اتوبوس در محور ملکان آذربایجان شرقی/ انتقال ۸ مصدوم به بیمارستان

ممکن است بپسندید...