گفتمان وحدت شیعه و سنی، شعاری شده است/هشدار نسبت به بازگشت تفکرات «حجتیه‌ای»

گفتمان وحدت شیعه و سنی، شعاری شده است/هشدار نسبت به بازگشت تفکرات «حجتیه‌ای»
محسن حسام مظاهری: چند میلیون جمعیت اهل ست در تمام طول سال در رسانه‌های رسمی غایب اند. تنها یک هفته به نام وحدت حضور شعاری و مختصری دارند!

گفتمان وحدت شیعه و سنی، شعاری شده است/هشدار نسبت به بازگشت تفکرات «حجتیه‌ای»

محسن حسام مظاهری: چند میلیون جمعیت اهل ست در تمام طول سال در رسانه‌های رسمی غایب اند. تنها یک هفته به نام وحدت حضور شعاری و مختصری دارند!
گفتمان وحدت شیعه و سنی، شعاری شده است/هشدار نسبت به بازگشت تفکرات «حجتیه‌ای»

ممکن است بپسندید...