«آذر» با خاطره فیلم‌های متوسط دهه هفتاد روی پرده سینماهاست/ میان‌مایگی به سبک پیروان میلانی

«آذر» با خاطره فیلم‌های متوسط دهه هفتاد روی پرده سینماهاست/ میان‌مایگی به سبک پیروان میلانی
«آذر» قرار است مانند بسیاری از فیلمهای دیگر این روزهای سینمای ایران، سیاهی‌ها و مشکلاتی که جامعه بر زنان تحمیل می‌کند را به تصویر بکشد.

«آذر» با خاطره فیلم‌های متوسط دهه هفتاد روی پرده سینماهاست/ میان‌مایگی به سبک پیروان میلانی

«آذر» قرار است مانند بسیاری از فیلمهای دیگر این روزهای سینمای ایران، سیاهی‌ها و مشکلاتی که جامعه بر زنان تحمیل می‌کند را به تصویر بکشد.
«آذر» با خاطره فیلم‌های متوسط دهه هفتاد روی پرده سینماهاست/ میان‌مایگی به سبک پیروان میلانی

ممکن است بپسندید...