اگر در این ۶ گروه نیستید، سال بعد یارانه نمی‌گیرید!

اگر در این ۶ گروه نیستید، سال بعد یارانه نمی‌گیرید!
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ گفت: ۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر طبق لایحه بودجه ۹۷ یارانه خواهند گرفت.

اگر در این ۶ گروه نیستید، سال بعد یارانه نمی‌گیرید!

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ گفت: ۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر طبق لایحه بودجه ۹۷ یارانه خواهند گرفت.
اگر در این ۶ گروه نیستید، سال بعد یارانه نمی‌گیرید!

ممکن است بپسندید...