ثبت بیش از ۱۳ میلیون سند در ۹ ماهه امسال/ ۸ سال است به دنبال ثبت روز ملی سند رسمی هستیم

ثبت بیش از ۱۳ میلیون سند در ۹ ماهه امسال/ ۸ سال است به دنبال ثبت روز ملی سند رسمی هستیم
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: در ۹ ماهه امسال غریب به ۱۳ میلیون پرونده توسط دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده است.

ثبت بیش از ۱۳ میلیون سند در ۹ ماهه امسال/ ۸ سال است به دنبال ثبت روز ملی سند رسمی هستیم

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: در ۹ ماهه امسال غریب به ۱۳ میلیون پرونده توسط دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده است.
ثبت بیش از ۱۳ میلیون سند در ۹ ماهه امسال/ ۸ سال است به دنبال ثبت روز ملی سند رسمی هستیم

ممکن است بپسندید...