جهانگیری میلاد حضرت عیسی بن مریم(ع) را تبریک گفت

جهانگیری میلاد حضرت عیسی بن مریم(ع) را تبریک گفت
معاون اول رییس جمهور در پیام‌هایی جداگانه به همتایان خود در کشورهای مسیحی، میلاد فرخنده حضرت عیسی بن مریم(ع)، پیامبر صلح و آزادی و همچنین آغاز سال ۲۰۱۸ میلادی را به دولت‌ها و ملت‌های مسیحی جهان تبریک گفت.

جهانگیری میلاد حضرت عیسی بن مریم(ع) را تبریک گفت

معاون اول رییس جمهور در پیام‌هایی جداگانه به همتایان خود در کشورهای مسیحی، میلاد فرخنده حضرت عیسی بن مریم(ع)، پیامبر صلح و آزادی و همچنین آغاز سال ۲۰۱۸ میلادی را به دولت‌ها و ملت‌های مسیحی جهان تبریک گفت.
جهانگیری میلاد حضرت عیسی بن مریم(ع) را تبریک گفت

ممکن است بپسندید...